รป ผอ เขต ลกเสอ 2
นายบูรพา พรหมสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษา

 

 

 

 

 

 

bann1

 

QR Cord sc11

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

images7
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒


ที่ตั้ง

เลขที่ 43/20 หมู่ที่ 2 ถนนกิตติขจร
ตำบลสามกอ  อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร 035-203144-5 ต่อ 235 , 231  โทรสาร 035-203149


ติดต่อ ประสานงาน

 

LOGO

นาย....................

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

โทร....................................

103 8767  

นายอุดม  ดำประภา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โทร. 081-733-7987
สชานร  

นางสุชานรี  แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. 086-441-4671
วเชยร  

นายวิเชียร  จั่นบำรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

โทร 094-553-1322

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 สมศร  

นางสมศรี  กระแสขันธ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โทร. 086-612-3040

   

 mayay2

111

001 logo255