ระบบสารสนเทศลูกเสือเนตรนารี

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

images7
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒


ที่ตั้ง

เลขที่ 43/20 หมู่ที่ 2 ถนนกิตติขจร
ตำบลสามกอ  อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร 035-203144-5 ต่อ 235 , 231  โทรสาร 035-203149


ติดต่อ ประสานงาน

 

LOGO

นาย....................

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

โทร....................................

smallboss  

นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โทร. 
สชานร  

นางสุชานรี  แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. 086-441-4671
วเชยร  

นายวิเชียร  จั่นบำรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

โทร 094-553-1322

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   

 mayay2

111

001 logo255