ระบบสารสนเทศลูกเสือเนตรนารี

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

LOGOลกเสอ 2
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒


ที่ตั้ง

เลขที่ 43/20 หมู่ที่ 2 ถนนกิตติขจร
ตำบลสามกอ  อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร 035-203144-5 ต่อ 235 , 231  โทรสาร 035-203149


ติดต่อ ประสานงาน

 

bigboos

ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

smallboss  

นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โทร. 
สชานร  

นางสุชานรี  แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. 086-441-4671
   
   
   

 mayay2

111

001 logo255