ระบบสารสนเทศลูกเสือเนตรนารี

บุคลากรทางลูกเสือ สพ.อย.2

 

bigboos

ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

  

 

img1492
นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 

 

 

สชานร


นางสุชานรี  แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

  

 

 

 

 

001 logo255